VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Påmeldinga er opna for Voss Cup 2020

Me prøver i år noko nytt og opnar påmeldinga 1. november.

Dei laga som melder seg på før 20. desember vil få ein rabatt på 10% av påmeldingsavgifta.

Påmeldinga finn du ved å nytta denne linken: https://www.profixio.com/reg/voss-cup-2020

Me skal i 2020 feira 30-års jubileum og kjem med meir informasjon om jubileum og anna praktisk informasjon seinare, men det er berre å setje av denne helga allereie no og melda seg på!

De må elles gjerne fylgje oss på Facebook - https://www.facebook.com/vosscup

Velkomen til Voss og Voss Cup 2020!

Voss Cup 12.-14. juni 2020

Voss Cup vert arrangert 12.-14. juni i 2020.

Me skal då feira 30-års jubileum!

Me kjem med meir informasjon om påmelding, jubileum og anna praktisk informasjon seinare, men det er berre å setje av denne helga allereie no!

De må elles gjerne fylgje oss på Facebook - https://www.facebook.com/vosscup

Sikkerheit - rettleiing frå Politiet

Voss Cup samarbeider tett med Politiet og andre nødetatar før og under Voss Cup. Vi ynskjer å ivareta sikkerheita for alle våre besøkande.

I den samanheng har Politiet laga ein sikkerheitsrettleiing. Vi oppfordrar alle til å sette seg inn i denne. Rettleiinga finn du her.