VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

Status frå Voss Cup

Til alle påmeldte lag

Voss Cup 2017 nærmar seg med stormskritt!

Vi vil gjerne minne alle laga som ikkje har betalt påmeldingsavgifta om at påmeldinga ikkje er endeleg før betalinga er registrert hos oss.

Vi nærmar oss fullbooka, så det er viktig at dette vert gjort raskt.

Når de loggar på i påmeldingssida, vil de kunne sjå om det er betalt om de er usikre på dette.

Vi vil også minne alle på å registrere deltakarkort.

Frist for registrering og betaling er 16. mai, men vi ser gjerne at dette vert gjort før.

Dette er spesielt viktig for A-kort og vi garanterer ikkje overnattingsplass for dei som ev. ynskjer A-kort etter 16. mai.

Oversikt over overnattinga og kampoppsettet håpar vi å ha klart i slutten av mai.

Velkomen til Voss og Voss Cup!

Deltakarkort

Me har fått ein del spørsmål om bestilling av deltakarkort, så her kjem litt info. 

Bestilling av deltakarkort gjer ein ved påmelding av laget eller ved å logge seg på laget sitt dersom ein allereie er påmeldt. Ein klikkar seg inn på "Bestilling av tenester" og oppgjer antal og type kort ein ynskjer. Så genererer ein faktura i systemet som ein kan skrive ut. Denne inneheld alle nødvendige opplysningar. Bruk KID-nr som er oppgitt i faktura ved betaling.

Deltakarkorta må vera bestilt og betalt seinast 16.mai, men gjerne før. Meir info om prisar og kva dei ulike korta inneheld finn du under arkfana "Praktisk info" og "Deltakarkort".

 

Påmelding Voss Cup 2017

Påmeldingsfrist utsett

Det er framleis plass til nokre fleire lag på årets Voss Cup. Me utset difor fristen til 1.mai, men det er fyrstemann-til-mølla som gjeld! Det er difor viktig at ein betalar påmeldingsavgifta med ein gong, då ein fyrst er registrert som påmeldt når denne er betalt.

For å melde på laget ditt trykk HER.