VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

Påmelding Voss Cup 2017 opnar om 35 dagar

35 logo

PÅMELDING VOSS CUP 2017 OPNAR 1. JANUAR.

VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

ÅRETS FAIR PLAY DOMMAR

Årets FairPlay dommerFair play- utvalet avslutta Voss Cup med ein utdeling som var ekstra kjekk, og som på mange måtar samanfatta alt det Fair play handlar om.

I løpet av Voss Cup vert det spela nærmare 1500 kampar. For å få gjennomført turneringa treng ein banar, mål og ikkje minst dommarar! Ingen kamp utan dommar! Difor ynskte me å sette fokus på kor viktig nettopp dommaren er for å få gjennomført kampane, men også for å få god kvalitet på kampane, der både spelarar og tilskodare får ei finoppleving. Siste utdelinga me gjorde var difor «Årets Fair play dommar Voss Cup 2016». Denne gjekk i år til Emilie Hagen-Johansen frå Sandviken, som for sin flotte innsats fekk gåvekort frå Voss Vind, Voss Resort, Myrkdalen, Husdyrparken og Voss Active. Fullt fortent! :)

Mange dyktige dommarar har vert i aksjon i løpet av helga, og me er utruleg takknemleg for at de ynskjer å vere med. Voss Cup hadde ikkje vert det same utan dykk :)

Fair Play dommerFrå v. Arvid Birkeland, Bjarte Bergstrøm, Emilie Hagen-Johansen, Sanna Dregelid og Trond Storheim.

Informasjon om trafikk

Informasjon om vegen til Voss, og ankomst.  Oppdatering.

Vi jobbar fortsatt med detaljane knytt til buss på Voss, spesielt for dei som kjem med tog. Det vil verte dirigering frå tog-stasjonen til buss og sekretariat. Vi ventar mange reisande med tog og vi ber difor om tolmod, då det kan verte noko ventetid.

Vi vil oppmoda alle som har kampar og foto på fredag om å reise til overnattingsplassane etter kamp/foto.

Det er meldt fint vêr, noko som gjer det lettare å opphalde seg i området.

Vi vil prøve å plassere bagasje i sekretariatet for dei som har behov for det.

Vegen til Voss

Statens Vegvesen har lagt ut pressemelding om situasjonen på strekninga Bergen – Voss.

I pressemeldinga skriv dei fylgjande:

Trafikk til og frå Voss Cup

Statens vegvesen set inn ekstra ressursar for å få avvikle trafikken mellom Bergen og Voss kommande helg. Det er venta stor trafikk på grunn av Voss Cup 2016.

Personbilar på veg til Voss fredag vert oppmoda om å nytte gamlevegen frå Dale om Hamlagrø. Mellom klokka 12.00 og 18.00 fredag 10. juni vert det styrt trafikkavvikling av trafikken frå Dale mot Voss. Berre personbiler vil kunne køyre denne vegen. Større bilar og køyretøy med campingvogn må nytte omkøyring via fv. 7.

Søndag 12. juni mellom klokka 11.00 og 16.00 vert det også styrt trafikkavvikling for personbilar over Hamlagrø, men då i retning Bergen.

Reisande må rekne med lang reisetid og periodar med kø. Statens vegvesen oppmodar alle som kan om å nytte offentleg transport og andre reisetidspunkt. Bebuarar langs traseen vert oppmoda om å unngå køyring mot trafikkretninga, så langt det er mogleg.

Tog:

NSB setter opp både ekstra avgangar og ekstra kapasitet på ordinære avgangar.

Kapasiteten er auka med heile 1.800 ekstraseter til Voss!

Voss Cup set stor pris på NSB sine tiltak!

Vi anbefalar alle å berekne god tid, då det vert mange reisande denne dagen.

Sjå link til NSB for meir informasjon: http://www.nsb.no/om-nsb/siste-fra-nsb/1800-ekstraseter-til-voss

 

Vi gledar oss og er klar!

Velkomen til nok ei fantastisk helg på Voss og Voss Cup!

Med beste helsing

Arne Førde

-Turneringsleiar-

Voss Cup