Takk for Voss Cup 2015

Merk bileta dine med #vosscup og sjå dei i galleriet

8200 jenter og gutar på 710 lag spela 1400 kampar 12.-14. juni 2015!

Takk for flott deltaking, og velkomen att neste år!

Status Voss Cup 2015


Vi er godt i gang med planlegginga av jubileumsåret. Vi har likevel ein del utfordringar vi må få på plass i god tid før juni.

Les meir …

Rein cup - tenk miljø


Vi har også i år eit tett samarbeid med Indre Hordaland Miljøverk (IHM) når det gjeld avfallshandtering. Vi er opptatt av at det skal sjå ryddig og fint ut under cupen og gjennomfører kjeldesortering på vanleg måte.

Les meir …