Hittegods

All hittegods vil under turneringa verta lagt inn til sekretariatet.
Etter turneringa kan ein spørja etter hittegods på telefon 56 52 91 00 eller ved å sende ein e-post til kontor@fbkvoss.no

NB! Merk alt med namn, adresse og telefonnummer!