Hittegods

hittegods

Alt hittegods skal leverast inn i sekretariatet under Voss Cup. Ta kontakt her om du saknar noko under cupen. Dersom du saknar noko i etterkant av cupen, tar du kontakt på e-post.

Mangler du noko?

Send oss ein epost.

Hittegods frå overnattingsstadane kjem også til sekretariatet i etterkant av cupen. Me oppbevarer hittegodset ut juli, og du er hjarteleg velkomen innom for å henta attgløymde saker. Me har diverre ikkje moglegheit til å ettersenda hittegods.