Voksenreglar

R2I4280

Voss Cup er ein fotballfest for born. Det er viktig for oss at dei voksne oppfører seg som akkurat det dei er - voksne. Det klarer me sjølvsagt alle, men i kampens hete kan det koka over for einkvar. Me håpar våre voksenreglar kan vera ein peikepinn på kva som bør vera fokuset.

  1. Alkohol og tobakk høyrer ikkje heime under Voss Cup.
  2. Respekter dommarar og banevakter, mange av dei er også born.
  3. Ver eit godt førebilete, i handlingar og ord.
  4. Kampresultatet betyr ingenting, her er alle vinnarar.
  5. Ver oppmuntrande og positiv.
  6. Hjelp spelarane med å utvisa god sportsånd.