Overnatting

Spelarar og leiarar som ynskjer overnatting på skular i Voss Cup sin regi, må kjøpa A-kort.

Minst ein lagleiar/vaksen må overnatta saman med spelarane.

Me presiserer at alle som skal overnatte på skular, MÅ ha A-kort. Dette gjeld også dei vaksne!

Overnattingsplassar Voss Cup 2022

Me nyttar fleire overnattingsplassar under cupen. Under finn ein adressa til dei ulike overnattingsplassane me nyttar. Totalt har me 3200 born og vaksne på overnatting hjå oss denne helga. Me prøver alt me kan for at alle skal ha eit flott opphald. Dersom ein har spørsmål rundt overnatting, så ber me om at de sender mail til vosscup@fbkvoss.no. Alle  overnattingsplassar har ein skuleansvarleg, og våken nattevakt. Skuleansvarleg tek i mot dykk, ved innsjekk og utsjekk.

Innsjekk fredag

frå kl. 17:00 og utover

Utsjekk søndag

seinast kl. 12:00

Informasjon om overnatting

Me minnar om at dette er ei barnefotballtrunering, og alkohol høyrer ikkje heime her! For dei som røyker ber ein om viser omsyn til andre og ikkje oppheld seg på overnattingsområdet når ein røyker, og sneipar høyrer ikkje heime i naturen.

Respekter reglane om ro på skulane, slik at alle får ei god natt med søvn.

For dei skulane som ikkje ligg i gåavstand til cupen går det shuttle buss. Der shuttlebussen ikkje går er det mogleg å tinge buss. Ta kontakt på 469 20 747 for å tinge buss. Hugs å bestill i god tid.

Bygga de overnattar i er barnehage, skule eller andre bygg. Dette er det viktig at ein har respekt for. La overnattingsplassen sjå like fin ut ved avreise, som ved ankomst.

Oversikt adresser

 

Bjørgamarka Barnehage Tjørnateigen 13
Bjørgum klubbhus Tjørnahaugane
Bjørgum skule Tjørnahaugane 60
Bulken barnhage Rekvesvegen 94
Bulken skule Rekvesvegen 94
Fleischer Evangervegen 13
Frelsearmeen  Lekvemoen 11
Gamle Voss Yrkesskule
Gjernes skule Gjernesmoen 8
Gullfjordungen skule Geili 8
Kringsjå Strengjarhaugen 6
Mosjonsgutane Vossabygg 19
Palmafossen skule  Tjukkabygdvegen 29
Park Hotel Uttrågata 3
Scandic Hotel Evangervegen 1A
Skulestad skule  Strandavegen 334
Tvildemoen barnehage Regimentsvegen 235
Ungdomshallen Uttrågata 18
Viljar klubbhus Bømovegen 5
Vonheim Hestabakkvegen 1
Voss barnehage Regimentsvegen 126
Voss Gymnas Gymnasvegen 5
Voss kulturhus Evangervegen 6
Voss ungdomsskule  Olavsvegen 5
Voss vidaregåande skule Strandavegen 252
Ørnar klubbhus Skulestadmo idrottsplass