Parkering under Voss Cup

På nettsida til Voss Parkering kan ein få oppdatert parkeringsinformasjon på Voss. På kartet under ser ein parkeringsplassane i Voss Sentrum. Me minnar om at ein på desse må betale avgift. Det kan ein anten gjera ved å nytte ein av automatane, eller bruke appen til EasyPark eller SmartPark+.

Det er viktig at ein respekterer parkeringsreglane under cupen, for alle sitt beste.