Foto-Natasha-Lansiquot-IMG_0827

Foto: Natasha Lansiquot

Banekart

Banekart for 2020 vert klart i byrjinga av august 2020.

Det vil sannsynlegvis ikkje verte store endringar frå 2019. Banekart for 2019 finn du her:

Turneringa hadde under Voss Cup 2019 33 grasbaner, plassert slik:

 

Felt Bane nr.
Prestegardsmoen gras 1 (hovudbana) 1 - 4 (7'ar fotball)
Prestegardsmoen gras 2 5 - 8 (7'ar fotball)
Olabanen 9 - 12 (7'ar fotball)
Kiwibanen 13 - 19 (5'ar fotball)
Prestegardslandet 20-21 (5'ar), 22-25 (7'ar), 29-30 (3'ar)
Grasfelt v/Fleischer's 26 (7'ar), 27-28 (5'ar fotball)
Vangen skule 31-33 (3'ar fotball)