Fyrstehjelp

Under Voss Cup vil det alltid vere helsepersonell tilgjengeleg når det er kampar på banane. Me har plassert to sanitetstelt på området; det eine ligg på Prestegardslandet medan det andre er plassert mellom Olabanen og KIWI-banen.

Ved behov for akutthjelp ring legevakt 116 117, ved nødsituasjon ring 113.