Transport til Voss Cup, rein cup miljøvenneleg

Foto: NSB / Ole Walter Jacobsen

Trafikk og transport

Transport til Voss

Me oppmodar folk til å reise kollektivt, for å redusera biltrafikken. Me minner om Vy vest sitt Voss Cup tilbod, som ein kan lese meir om her.

Det har vore ein del vegstenging på E16 den siste tida, og me er i fortløpande dialog med statens vegvesen for å finne gode løysingar under cupen. Me vil informere meir om dette, når det er klart.

Elles ynskjer me at folk reiser i god tid, då det er mange som skal til Voss denne dagen.

Berekn god tid, køyr forsiktig og bruk bilbelte!

Bruk toget!

Det er miljøvennleg, trafikksikkert og avslappande!

Me har fått i stand ein samarbeidsavtale med Vy tog Vest for 2022 som inneber 35% rabatt for tilreisande deltakarar.

Rabatten gjeld bilettkategoriane Voksen ordinær og Barn/Ungdom på følgande avgangar:

Frå Bergen til Voss 10. juni 2022:

 • kl. 12:30 (tog 1816)
 • kl. 13:22 (tog 1848)
 • kl. 14.26 (tog 1820)
 • kl. 15:29 (tog 1822)
 • kl. 16:29 (tog 1824)

Retur frå Voss til Bergen 12. juni 2022:

 • kl. 14:05 (tog 1823)
 • kl. 15:09 (tog 1825)
 • kl. 17:01 (tog 1829)
 • kl. 18:08 (tog 1831)

Slik bestiller du rabatterte togbillettar:

 • Via telefon: tlf. 61 05 19 10 og tasteval 2, deretter 2 igjen for grupper. (Kundesenteret er ope måndag-fredag 08.30-16.00.)
 • Via e-post til gruppereiser-tog@vy.no, med emnefelt «Voss Cup».

Sjå vy.no for oppdaterte avgangstider.

Trafikk / parkering

Det er venta mange tilreisande til Voss i samband med turneringa. Voss Cup har eit samarbeid med politiet når det gjeld trafikkdirigering og parkering. Voss Cup vil i tillegg ha eigne parkeringsvakter som organiserer trafikken i nærleiken av baneområdet. Ein oppmodar samtlege om å fylgja dei informasjonsskilta og tilvisingar som vert gitt.

Grunna stor trafikk på E16 må ein rekna seg god tid. Lokale lag vert oppmoda om å ikkje å køyra til turneringsområdet.

Me tilbyr gratis parkering under Voss Cup hjå Sylvsmidja og Vossafår/meieriet (sjå bilete nedst på nettsida).

Bruk bilbelte!

Parkering under Voss Cup

På nettsida til Voss Parkering kan ein få oppdatert parkeringsinformasjon på Voss. På kartet under ser ein parkeringsplassane i Voss Sentrum. Me minnar om at ein på desse må betale avgift. Det kan ein anten gjera ved å nytte ein av automatane, eller bruke appen til EasyPark eller SmartPark+.

Det er viktig at ein respekterer parkeringsreglane under cupen, for alle sitt beste.

Avgiftsfri parkering under Voss Cup

Me har gode samarbeidspartnarar, som stiller fleire parkeringsplassar til disposisjon under cupen. Her kan ein parkera avgiftsfritt unde cupen. Antal plassar varierer.

Avisa-Hordaland – Evangervegen 32

Sylvsmidja – Peter Bondes veg 78

Vossafår – Meierivegen 8

Tine melk – Meierivegen 3

Transport under cupen

Shuttlebuss

Voss Cup har fleire shuttlebussar som går heile tida, i to forskjellige ruter.

Rute 1: Tinghuset – Voss Vidaregåande – Skulestad skule – Voss Vidaregåande skule – Tinghuset

Rute 2: Tinghuset – Palmafossen – Tinghuset

Bestille transport

For dei som bur på overnattingsplassar, som ikkje er i gangavstand til banane og ikkje har tilgang til shuttlebuss, så kan ein bestille transport via sekretariatet til Voss Cup.

Voss Parkering - parkeringsplasser i sentrum av Voss
Parkeringsplasser i sentrum av Voss
Voss Cup-parkering Vossafår, Meierivegen 8
Voss Cup-parkering ved Vossafår, Meierivegen 8, på andre sida av vegen for Amfi Voss.
Voss Cup-parkering, Sylvsmidja, Peter Bondes veg 78
Voss Cup-parkering ved Sylvsmidja, Peter Bondes veg 78

Les meir: Voss Parkering