Spørsmål og svar Voss Cup 2022

Spørsmål og svar

1 dag igjen! Viktig informasjon.

No nærmar det seg endeleg sommarens vakraste eventyr! Me er skikkeleg klar for å ta dykk i mot til vene Voss! Me opplever stor pågang på telefon, og forstår det er mange som har spørsmål. Me jobbar på spreng for å få alle brikkene til å falle på plass. Nettsida jobbar me med å få oppdatert best mogleg, og når alle brikker er på plass kjem informasjonen ut der. Det er mange ting å ta omsyn til, og me håper det forstår at det tek litt ekstra tid. Me kjem uansett i mål til cupen.

Me ber derfor om at alle nødvendige henvendelser kjem på mail til:

vosscup@fbkvoss.no

Mange av spørsmål de har svarer me på her under:

Kvar er sekretariatet, og kortid kan ein sjekke inn laget?

Sekretariatet ligg i kjellaren på idrettshallen. Det er skilta veg ned der. Her får ein utdelt A-, B- eller C- kort, t-skjorte og minnepremie.

Opningstida i sekretariatet under Voss Cup er:

Torsdag   18:00 – 20:00

Fredag     12:00 – 22:00
Laurdag   07:30 – 21:00
Søndag    07:30 – 16:30

Telefon til sekretariatet under Voss Cup:  46 92 07 47

Innsjekk overnatting:

Skular har vanleg opningstid fredag, så innkvartering på skulane er frå kl. 17.00. Alle overnattingsplassar har ein overnattingsansvarleg som spørsmål  kan rettast til. Han/ho vil tilvise dykk til tildelt klasserom/sovesal. Lagleiar/trenar må levera fullstendig utfylte lister over kven som skal overnatte på skulen. Dette må innehalde namn og nummer. Overnattingsplassane har nattevakt frå 21.30-08.00.

Utsjekk søndag er kl. 12.00.

Les om overnatting her:

Viktig angåande overnatting:

Me ber om at ein tek vare på alt av utstyr og inventar på ein god måte, og ikkje nytter seg av skulen/barnehage sitt materiell. Dette er veldig dumt om noko blir øydelagt, då det er i dagleg bruk. Det er heller ikkje lov å flytte/ommøblere på pultar eller stolar ut i rømingsveg.

Det er forbode å lade mobil på natta på alle overnattingsplassar! El-bil lading er ikkje tillate på overnattingsplassane!

Transport under cupen

Tider for shuttle er:

  • Fredag 15:00 – 22:00
  • Laurdag 07:00 – 22:00
  • Søndag 07:00 – 16:00

Rute 1: Tinghuset – Palmafossen Skule – Viljarhuset – Palmafossen Skule – Tinghuset

Rute 2: Tinghuset – Voss Vidaregåande – Coop Xtra Skulestadmo – Skulestad Skule – Coop Xtra – Voss Vidaregåande – Tinghuset

For dei skulane som ikkje ligg i gåavstand til cupen går det shuttle buss. Der shuttlebussen ikkje går er det mogleg å tinge buss. Ta kontakt på 469 20 747 for å tinge buss. Hugs å bestill i god tid.

Foto

Fototider får ein ved innsjekk, vert og sendt ut på e-post. Fotografering skjer på Prestegardslandet, ved aktivitetsparken.

Viss fototidene kolliderer med kamp, så kontaktar ein fotografen på Prestegardslandet for å endre tida.

Kampoppsett

Kampoppsettet finn ein her:

Kampane varer i 2×13 min. Fair play helsing før kampen på banen, etter kampen utenfor banen.

Banekart

banekart finn du her:

Kjøp av A-, B- eller C-kort

Treng ein å kjøpe fleire a-,b- eller c-kort så gjer ein det via mail til vosscup@fbkvoss.no . A-kort kan ein kjøpe, dersom det er ledig overnatting. B og C har ingen begrensingar. Det er òg mogleg å kjøpe kort i sekreteriatet. Betaling kan ein gjera i sekreteriatet

Kino og disco

Meir informasjon om kino finn ein her: Gratis kino for alle Voss Cup deltakarar! – Voss Cup. Det er ikkje mogleg å reservere tid i kinoen. Det er innslepp på kinoen kvar heile time.

Discotek vert i teltet ved siden av grillen 1830-21.00

Foto

Del gjerne dine bilder med oss i sosiale medium, men bruk godt nettvett! Har du elles blinkskot, så set me veldig pris på om de sender det til oss på vosscup@fbkvoss.no

Køyr fint og ta dykk tid! Husk setebelte!

Velkomen til Voss og Voss Cup!