Påmelding til Voss Cup 14.-16. aug 2020

Voss Cup ny dato, 14. – 16. august 2020

PÅMELDING VOSS CUP 2020

Kjære fotball venner,

Det er nå 3 månader til Voss Cup. Me håper som alle andre at den spesielle situasjonen me er inne i nå, er normalisert eller under kontroll til den tid. Realiteten er at det veit me ikkje.

Me følger nøye med på utviklinga. Voss Cup forheld oss til Folkehelseinstituttet og Voss Herad sine råd og anbefalingar. Me vil aldri gå på tvers av disse anbefalingane.

Me må stå saman i desse vanskelege tider, saman skal me komma oss gjennom det!

Me ser at tida for å arrangere Voss Cup 12.-14. juni 2020 renn ut. I desse utfordrande tider, er det viktig å ha noko å glede seg til, noe gøy å sjå frem til!

Me har eit brennande ønske om å feire 30-års jubileum i år og har bestemt at me vil arrangere Voss Cup 14. – 16. august 2020.

Me opplever nå at heile Vossabygda står saman. Me vil gjera alt me kan for at våre gjester, små og store, skal få gode og varige minner frå Voss Cup 2020. Laga som er påmeldt og ynskjer å delta på årets Voss cup ,treng inga ny påmelding. Ved evt. avmelding må dykk gå inn å melde av laget.

Hold dykk oppdatert på våre nye nettsider www.vosscup.no

Me vonar dykk vil feira 30 års-jubileum saman med oss og mange andre gode fotball venner på Voss 14. – 16. august 2020.

PÅMELDING VOSS CUP 2020.

Hjertelig velkommen til Voss og Voss cup 2020?

Hallgeir Finbråten

-Turneringsleder-Markedssjef

Voss Cup

95 17 14 88