Viktige datoar Voss Cup 2022

Tal påmeldte lag

Frist for påmelding til Voss Cup er 17. mai!

Day
Hour
Minute
Second

Viktige datoar for Voss Cup 2022

Frist for å bestille A-kort

25.mai

Frist for å bestille og betale A-kort er 25.mai

 

Kampoppsett Voss Cup 2022

Me jobbar no med å ferdigstille kampoppsettet – det vil vera klart i løpet av kort tid. Alle lagleiarar og trenarar med påmelde lag vil få tilsendt informasjon i nyhendebrev på e-post når kampoppsettet er klart.

 

Lister overnattingssteder

Me jobbar no med å ferdigstille lister over kva overnattingsstad dei ulike laga vert plassert på – me har dette klart i løpet av kort tid. Alle lagleiarar og trenarar med påmelde lag vil få tilsendt informasjon i nyhendebrev på e-post når listene er klare.

 

Frist for betaling av A-kort, B-kort og C-kort

01. juni

Frist for betaling A-kort, B-kort og C-kort er 1. juni.

 

Fototider oversikt

Oversikt over fototider vil vere klar i byrjinga av juni.

Viktig datoar Voss Cup 2022