Viktige datoar Voss Cup 2022

Viktige datoar Voss Cup 2022

Kvart år legg foreldre, føresette og frivillige ned hundrevis av dugnadstimar i lokalidretten. Utan deira innsats og engasjement hadde ikkje barn og unge hatt det rike idrettstilbodet me har i Noreg. Me set utruleg stor pris på den dugnadsviljen alle trenarar og lagleiarar gjer for barna.

Alle som har deltatt på ei turnering, veit det er mykje ein trenar og/eller lagleiar må halde kontroll på. Påmeldinga til årets Voss Cup 2022 er godt i gang. Her er nokre viktige datoar i høve til årets turnering:

  • 17. mai: Frist for å bestille og betale A-kort er 16. juli.
  • 30. mai: Kampoppsett vil vere klart i slutten av mai.
  • 1. juni: Lister over kva overnattingsstad dei ulike laga vert plassert på vil vere klar i byrjinga av juni.
  • 1. juni: Frist for B-kort og C-kort er 1. juni.
  • 3. juni: Fototider vil vere klar i byrjinga av juni.
Viktig datoar Voss Cup 2022

De gjer alle ein utruleg viktig jobb! Me gler oss så mykje til å sjå dykk alle 10.-12. juni 2022!

Velkomen til Voss og Voss Cup 2022!