VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Deltakarkort (2019)

Me gjer merksam på at det kan verte endringar for 2020. Dette kjem me tilbake til så snart det er avklart.


Ein kan velja mellom A-kort, B-kort eller C-kort

Innhald A-kort B-kort  C-kort
Overnatting på skular el. tilsv.
(Ta med sovepose og underlag)
x    
Seks måltid i matsalen *) x x  
Minnepremie x x x
Aktivitetshefte x x x
Tilgjenge til eiga kinoframsyning x x x
T-skjorte x x x
Lagfoto  x  x
Pris kr 900 ,- kr 665 ,- kr 375 ,-

*) Fredag: kvelds, laurdag: frukost, middag og kveldsmat, sundag: frukost og høve til å lage lunsjpakke

 

PREMIERING

Aktivitetshefte

Me vil at du skal koma att for å oppleva andre kjekke aktivitetar på Voss.

Alle deltakarar får kort med gratis opplevingar som kan nyttast etter Voss Cup.

Aktivitetskorta blir delt ut til lagleiar ved innsjekk i sekretariatet.

Aktivitetskorta er frå ulike tilbydarar av aktivitetar ein kan delta på i Vossa-bygda.

Me kjem med nærmare informasjon om kva tilbydarar dette vert.

Kino

For deltakarar med A-, B- og C-kort vert det gratis kinoframsyningar. Andre betalar kroner 100,-

Kva film som vert synt vert annonsert når cupen nærmar seg.
Kino framsyninga er i Voss Kulturhus

Filmen vert vist kvar time.

Laurdag kl. 10.00 - 20.00
Sundag kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00.

Det kan verta kø, vis omsyn!

T-skjorte

Alle som har kjøpt A-, B- eller C-kort får Voss Cup t-skjorte. Desse må hentast av lagleiar ved innsjekking. T-skjortene finst i følgjande størrelsar: 128, 140, 164, S, M, L, XL, XXL, XXXL. NB! Ver obs på at det kan bli tomt i nokon av størrelsane i løpet av fredagen. Ein kan byte størrelse fram til 12:00 laurdag.
T-skjorta vert og seld i salsteltet frå laurdag ca. kl. 13.00

Fotografering

Lagfoto til alle med A-, B- eller C-kort. Fotograferinga vert utført rett ved Vangsvatnet, merka FOTO på banekartet. Bilete tatt fredag kan hentast etter 15:00 på laurdag, bilete tatt laurdag kan hentast etter 10:00 på søndag.  Bilete vert levert ut som diplomar.

Diskotek

Det vert også i år diskotek, først og fremst for dei to eldste årsklassane, laurdag kl. 19.00-21.30. Dette vert også i år i eit stort telt ved grillen. Sjå banekart.

Minnepremie/ Diplom

Voss Cup minnepremie til alle med A-, B-, eller C-kort vert utlevert ved innsjekking. Diplom vert utlevert med lagfoto (sjå fotografering).