Viktige datoar Voss Cup 2022

Viktige datoar Voss Cup 2022

Kvart år legg foreldre, føresette og frivillige ned hundrevis av dugnadstimar i lokalidretten. Utan deira innsats og engasjement hadde ikkje barn og unge hatt det rike idrettstilbodet me har i Noreg. Me set utruleg stor pris på den dugnadsviljen alle trenarar og lagleiarar gjer for barna. Alle som har deltatt på ei turnering, veit det…

Les meir