Noregs største barnefotballturnering vert i 2021 sterkt redusert!

Stemningsbilde Voss Cup 11.-13. juni 2021. barnefotball

Regjeringa la i byrjinga av april fram planen for gjenopning av landet. Med dei fylgjande restriksjonar som Iåg i kvar av fasane for gjenopning har me brukt mykje tid på å rådføra oss med helsemyndigheiter og andre relevante instansar. Me har heile vegen jobba med fleire scenario med alt frå full gjennomføring, til eit arrangement…

Les meir