PÅMELDING VOSS CUP 2020 Kjære fotball venner, Det er nå 3 måneder til Voss Cup. Vi håper som alle andre at den spesielle situasjonen vi er inne i nå, er normalisert eller under kontroll til den tid. Realiteten er at det vet vi ikke. Vi følger nøye med på utviklingen. Voss Cup forholder oss til…

Les meir

Kvart år legg foreldre, føresette og frivillige ned hundrevis av dugnadstimar i lokalidretten. Utan deira innsats og engasjement hadde ikkje barn og unge hatt det rike idrettstilbodet me har i Noreg. Me set utruleg stor pris på den dugnadsviljen alle trenarar og lagleiarar gjer for barna. Alle som har deltatt på ei turnering, veit det…

Les meir

Me i Voss Cup føreheld oss til  Folkehelseinstituttet, Kommuneoverlegen på Voss og Norges Fotball Forbund. Me vil fylgja utviklinga og råda som vert gjevne til eikvar tid. Me håper det felles krafttaket som me alle gjer no, vil gje god og rask effekt. Me planlegg for at Voss Cup skal gå som normalt 12.-14. juni…

Les meir

Voss Resort spanderer også i år gratis dagskort til deltakarane! Verdien på dette kortet er kr. 310,- Voss Resort – berre Voss e Voss. Voss Resort finn du berre 5 km frå Voss sentrum og 1 ½ time frå Bergen. Voss Resort er eit av Vestlandets største skianlegg. På vinteren finn du heile 23 løyper av ulike vanskegrad, så her er noko som høver for eitkvart nivå. I tillegg til skianlegg har Voss Resort utleige…

Les meir

Dei siste månadane har nyheitsbilete i stor grad vore prega av coronavirus. Me i Voss Cup føreheld oss til Folkehelseinstituttet og Kommuneoverlegen på Voss og vil fylgja utviklinga og dei råda som vert gjevne. Ut frå dagens anbefalingar frå relevante myndigheiter er det ingenting som tilseier at me vil ha problem med å gjennomføre vår…

Les meir