VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Banekart


Banekart for 2020 vil ikkje vere klart før i mai 2020.

Det vil sannsynlegvis ikkje verte store endringar frå 2019. Banekart for 2019 finn du her.

Turneringa har 33 grasbaner, plassert slik:

Felt  Bane nr.
Prestegardsmoen gras 1 (hovudbana)  1 - 4 (7'ar fotball)
Prestegardsmoen gras 2 5 - 8 (7'ar fotball)
Olabanen 9 - 12 (7'ar fotball)
Kiwibanen 13 - 19 (5'ar fotball)
Prestegardslandet 20-21 (5'ar), 22-25 (7'ar), 29-30 (3'ar)
Grasfelt v/Fleischer's 26 (7'ar), 27-28 (5'ar fotball)
Vangen skule 31-33 (3'ar fotball)