VELKOMEN TIL VOSS CUP 15.–17. JUNI 2018

Aktivitetar


KINO

For deltakarar med A-, B- og C-kort vert det gratis kinoframsyningar. Andre betalar kroner 100,-.
Filmen i år er "Første mann".

Kino framsyninga er i Voss Kulturhus. (merka med "KINO" på Banekartet)

Filmen vert vist kvar time.

Laurdag kl. 10.00-20.00
Sundag kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00.

Det kan verta kø, vis omsyn!

 

UNDERHALDNING

I år vil VilVite kome med utstilling og show! Her vert det mykje moro for ungane!

BADING

 

Det vert bading i Vossabadet. Prisen er kr. 70,-

 

DISKOTEK

Det vert diskotek, først og fremst for dei to eldste årsklassane, laurdag kl. 19.00-21.30. Dette vert også i år i eit stort telt ved grillen. Sjå  banekart (merka G/D).