VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Aktivitetar


KINO

For deltakarar med A-, B- og C-kort vert det gratis kinoframsyningar. Andre betalar kroner 100,-.
Filmen vert annonsert når cupen nærmar seg.

Kino framsyninga er i Voss Kulturhus. (merka med "KINO" på Banekartet)

Filmen vert synt kvar time.

Laurdag kl. 10.00-20.00
Sundag kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00.

Det kan verta kø, vis omsyn!

 

UNDERHALDNING

Ikkje avklara. 

 

BADING

Det vert tilbod om bading i Vossabadet. Pris er ikkje avklart.

 

DISKOTEK

Det vert diskotek, først og fremst for dei to eldste årsklassane, laurdag kl. 19.00-21.30. Dette vert også i år i eit stort telt ved grillen. Sjå  banekart (merka G/D).