VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Dugnadsskjema

Registrering til dugnad Voss Cup

Noter i kommentarfeltet om det er dagar/tidspunkt ein absolutt ikkje kan jobbe. Dette gjeld også om du ynskjer ei spesifikk vakt (tidspunkt/stad).

Minner likevel om at dette er ein kabal som skal gå opp så vonar de har forståing for at alle ikkje kan få fyrstevalet sitt!

Les pdfom dei ulike vaktene ein kan velja (pdf-fil)

Om det er heilt umogleg for deg å stille på dugnad under Voss Cup (sjukdom, vekkreist i jobbsamanheng ol.) og du ikkje får nokon til å ta ei vakt for deg - vel "kan ikkje delta" på alle prioriteringane og dagane og bruk kommentarfeltet til å begrunne kvifor.

OBS! RIGGECREW: På opp- og nedrigg (onsdag/torsdag og søndag) er teknisk avdeling med og bestemmer kven som blir sett opp på dugnad. Dette på bakgrunn av erfaring frå tidlegare år og kvalifikasjonar ein treng til desse jobbane. Dei som vel «riggecrew» som fyrsteval må spesifisera dag (onsdag/torsdag og/eller søndag) i KOMMENTARFELTET.