VELKOMEN TIL VOSS CUP 15.–17. JUNI 2018

Rein cup - tenk miljø


Vi har også i år eit tett samarbeid med Indre Hordaland Miljøverk (IHM) når det gjeld avfallshandtering. Vi er opptatt av at det skal sjå ryddig og fint ut under cupen og gjennomfører kjeldesortering på vanleg måte.

Les meir …

  • 1
  • 2