VELKOMEN TIL VOSS CUP 15.–17. JUNI 2018

Status Voss Cup 2015


Vi er godt i gang med planlegginga av jubileumsåret. Vi har likevel ein del utfordringar vi må få på plass i god tid før juni.

Les meir …

Rein cup - tenk miljø


Vi har også i år eit tett samarbeid med Indre Hordaland Miljøverk (IHM) når det gjeld avfallshandtering. Vi er opptatt av at det skal sjå ryddig og fint ut under cupen og gjennomfører kjeldesortering på vanleg måte.

Les meir …

  • 1
  • 2