VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Status Voss Cup 2015


Vi er godt i gang med planlegginga av jubileumsåret. Vi har likevel ein del utfordringar vi må få på plass i god tid før juni.

Dette gjeld først og fremst Olabanen (den nye kunstgrasbana), då denne vart totalt øydelagt etter flaumen. Den er no køyrt bort og vi skal legge nytt dekke i april. Banesituasjonen vert difor som i 2014 om alt går som det skal.