VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

Deltakarkort

Me har fått ein del spørsmål om bestilling av deltakarkort, så her kjem litt info. 

Bestilling av deltakarkort gjer ein ved påmelding av laget eller ved å logge seg på laget sitt dersom ein allereie er påmeldt. Ein klikkar seg inn på "Bestilling av tenester" og oppgjer antal og type kort ein ynskjer. Så genererer ein faktura i systemet som ein kan skrive ut. Denne inneheld alle nødvendige opplysningar. Bruk KID-nr som er oppgitt i faktura ved betaling.

Deltakarkorta må vera bestilt og betalt seinast 16.mai, men gjerne før. Meir info om prisar og kva dei ulike korta inneheld finn du under arkfana "Praktisk info" og "Deltakarkort".

 

Voss Cup film

Ein dag med Voss Cup

Trykk på biletet for å sjå filmen

Oversiktsbilde 2015

Oppdatering påmeldingar Voss Cup

Status påmeldingar Voss Cup.

Me har no runda 700 påmeldingar til årets cup.

Om de endå ikkje har meldt på dykkar lag, gjer det HER.

Me minner om at «fyrste-mann-til-mølla» prinsippet gjeld og påmeldinga er ikkje endeleg før avgifta er registrert betalt....

I 2015 var det 710 lag på Voss Cup. Me vonar at me har plass til det same i år òg!