VELKOMEN TIL VOSS CUP 12.–14. JUNI 2020

Påmeldinga er opna for Voss Cup 2020

Me prøver i år noko nytt og opnar påmeldinga 1. november.

Dei laga som melder seg på før 20. desember vil få ein rabatt på 10% av påmeldingsavgifta.

Påmeldinga finn du ved å nytta denne linken: https://www.profixio.com/reg/voss-cup-2020

Me skal i 2020 feira 30-års jubileum og kjem med meir informasjon om jubileum og anna praktisk informasjon seinare, men det er berre å setje av denne helga allereie no og melda seg på!

De må elles gjerne fylgje oss på Facebook - https://www.facebook.com/vosscup

Velkomen til Voss og Voss Cup 2020!